عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است......

چرا آب به گلدان نرسیده است......

چرا لحظه ی باران نرسیده است.....

هرکس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است !!! به ایمان نرسیده است و هنوزم که هنوز اسن غم عشق به پایان نرسیده است.....

بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید بنویسد که چرا یوسف گمگشته هنوزم که هنوز است به کنعان نرسیده است....

لینک کانال کانون انتظار

Telegram.me/aut_entezarمنبع : کانون انتظار |عصر یک جمعه دلگیر ....
برچسب ها : نرسیده ,جمعه دلگیر